Facebook

Węglokoks zmodernizuje EC Mikołaj

Niemal 21 mln zł niskooprocentowanej pożyczki trafi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do spółki Weglokoks Energia ZCP w Rudzie Śląskiej. Firma dzięki tym środkom zbuduje instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni Mikołaj.

Projekt „Dostosowanie istniejących kotłów w EC Mikołaj do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, będzie realizowany przez Weglokoks Energia ZCP do końca 2021 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia został oszacowany na blisko 34 mln zł. Pożyczkę preferencyjną w wysokości 20,7 mln zł przewidziano na okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2034 roku.

Zbudowanie instalacji oczyszczania spalin pozwoli znacznie ograniczyć emisję pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu przez kotły Elektrociepłowni Mikołaj. Odazotowanie spalin ma następować metodą niekatalityczną SNCR, a ich odsiarczanie – metodą suchą z użyciem instalacji odpylania. W ramach inwestycji zostanie także zbudowany system ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń w spalinach. Wydajność instalacji wyniesie 333,8 tys. m3/h. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny, którego termin osiągnięcia przewidziano na koniec 2022 roku to: ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 271.3 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu o 23.4 Mg/rok, oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy 2,5-10 mikrometra o 48.00 Mg/rok.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas