Facebook

Nowy blok w Ostrołęce: zgoda na zawarcie umowy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elektrowni Ostrołęka podjęło uchwałę, w której wyraziło zgodę na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego.

W piątek 6 lipca 2018 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Elektrownia Ostrołęka wyraziło zgodę na zawarcie umowy o zamówienie publiczne z generalnym wykonawcą inwestycji budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy około 1000 MW.

Generalnym wykonawcą tej inwestycji będzie konsorcjum GE Power (lider) oraz Alstom Power Systems, które zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego przez spółkę postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.

Dzień wcześniej, w czwartek 5 lipca, rady nadzorcze Energi i Enei zdecydowały, że na NZW Elektrowni Ostrołęka będą głosować za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą nowego bloku energetycznego w Ostrołęce, a kilka dni temu Elektrownia Ostrołęka wystosowała wniosek do zgromadzenia wspólników o wyrażenie tej zgody.
Konsorcjum wykonawców złożyło ofertę o wartości 5,05 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas