Facebook

Nowoczesna energetyka na targach Expopower i Greenpower 2018

Międzynarodowe Targi Energetyki Expopower oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej Greenpower to jedno z najważniejszych w Polscewydarzeń promujących nowoczesną energetykę, innowacyjność oraz odnawialne źródła energii. Impreza odbyła się w dniach 23-26 kwietnia w Poznaniu.

W poznańskich targach Expopower oraz Greenpower uczestniczą liczne firmy polskie i zagraniczne – w tym roku podczas imprezy prezentowało się około stu wystawców. Targi stanowią okazję, aby zapoznać się z rynkowymi trendami, wymienić doświadczenia oraz dowiedzieć się, przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża. Tegoroczną edycję targów patronatem strategicznym objęła spółka Enea Operator. Firma uczestniczyła w organizacji wielu wydarzeń i konferencji, prezentując przy okazji swoje osiągnięcia.

Konferencje, spotkania, wydarzenia

Innowacje, smart i elektromobilność
Targi Expopower otworzyło Forum Innowacyjnej Energetyki #EnergInn1.0, zorganizowane wspólnie przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Enea Operator. Pierwszego dnia (23 kwietnia) motywem przewodnim wydarzenia były: innowacje, B+R, rozwiązania smart i przyszłość energetyki w Polsce. Istotnym elementem spotkania była prezentacja wybranych startupów energetycznych, rozwijanych w ramach programów badawczo-rozwojowych Enea Innovation, Industry Lab, PGE Ventures czy Inga. Drugi dzień Forum był poświęcony elektromobilności w kontekście nowej ustawy i wynikających z niej korzyści a także obowiązków dla podmiotów publicznych. Realizacja polityki elektromobilności wymaga zintegrowania działalności wielu podmiotów. W rezultacie w ustawie określono szereg rozwiązań, których stosowanie wymaga współdziałania organów administracji centralnej, administracji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw energetycznych, a także podmiotów prywatnych. Formuła spotkania drugiego dnia opierała się na dyskusjach służących wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Energia jądrowa
Pierwszego dnia targów odbyła się także konferencja „Budowa Elektrowni Jądrowej – technologia, finansowanie, bezpieczeństwo i zarządzanie projektem” – zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Bezpieczeństwo, instalacje elektryczne
Drugi dzień targowy był czasem IX Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Bezpieczeństwo i energooszczędność w oświetleniu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Poznań. Poznański SEP zaprosił też na XVI Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”, która odbyła się 25 kwietnia.

Napędy elektryczne
Głównym wydarzeniem trzeciego dnia targów była Konferencja
Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy elektryczne w przemyśle” – przygotowana przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Celem wydarzenia było dokonanie przeglądu wiedzy i aktualnego stanu badań w dziedzinie energooszczędnych napędów elektrycznych i układów sterowania w przemyśle. Konferencja odbyła się jako forum wymiany informacji i prezentacji nowych rozwiązań w dziedzinie
automatyki napędu elektrycznego, oferowanych przez instytucje
badawcze i producentów działających w przemyśle narzędzi do obróbki drewna. Spotkanie było też okazją do zacieśnienia relacji środowiska naukowego
z gospodarką w celu transferu do gospodarki nowoczesnych rozwiązań technicznych.

OZE
25 kwietnia odbyły się także dwa wydarzenia poświęcone OZE.
Na rozmowy i dyskusje o fotowoltaice w ramach III Branżowego Forum Fotowoltaicznego 2018 zaprosiła redakcja GlobEnergia. Forum było
objęte patronatem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Magazyn Biomasa zachęcał natomiast wszystkie firmy do udziału w Akademii Pelletu, certyfikowanej ogólnopolskiej akcji informacyjnej. Celem przedsięwzięcia jest walka z niską emisją w polskich gminach poprzez promocję wykorzystania pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji targów znajdują się
na stronie www.expopower.pl/pl/.

 

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas