FacebookGoogle+

Backlog Grupy Atrem może urosnąć o ponad 41 mln zł

W ciągu niespełna miesiąca pięć ofert Grupy Atrem zostało wybranych jako najkorzystniejsze. Jeśli na wszystkie zadania uda się podpisać umowy, portfel zleceń wielopolskiej grupy urośnie o 41,5 mln zł.

12 lipca Atrem poinformował, że jej spółka zależna Contrast złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania „Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych”. Wartość oferty, która została wybrana przez Enea Operator, opiewa na 11,77 mln zł netto.

Kolejne dwie oferty Contrastu zostały uznane jako najkorzystniejsze przez Energa Operator – 10 lipca i 22 czerwca. Pierwsza dotyczy rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ) i opiewa na 9,48 mln zł netto. Druga obejmuje rozbudowę i modernizację systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach biurowych Energa Operator za 4,89 mln zł netto.

20 czerwca AMW Sinevia wybrała natomiast najlepszą ofertę na „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”. Oferta ta została złożona przez konsorcjum, w którym Atrem jest liderem, a partnerami spółki Budled i Metrotech. Łączna wartość oferty konsorcjum to 13,32 mln zł, z czego na Atrem przypada około 46% tej kwoty (6,13 mln zł).

19 czerwca giełdowa spółka powzięła informację, że Contrast złożył najkorzystniejszą ofertę dla Tauron Dystrybucja na „Przebudowę i modernizację stacji 110/6 kV Siemianowice”. Wartość tego zadania, będącego częścią projektu „Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej”, została określona na 9,27 mln zł.

Jeśli wszystkie powyższe zadania uda się pozyskać przez Grupę Atrem jej portfel zamówień urośnie o 41,5 mln zł. To ponad połowa (53%) ubiegłorocznych skonsolidowanych obrotów Atremu, które wyniosły 77,9 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas