FacebookGoogle+

PFR wesprze Tauron w finansowaniu Jaworzna

Tauron Polska Energia oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uzyskały bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na koncentrację, która umożliwi zaangażowanie PFR w finansowanie budowy bloku w Jaworznie do kwoty 880 mln zł. Spełniony został tym samym jeden z warunków zawieszających przystąpienie PFR do dalszej realizacji inwestycji.

Koncentracja polegać będzie na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Tauron i dwa Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych zarządzane przez PFR. Przedsiębiorca ten będzie prowadził działalność w oparciu o istniejącą spółkę – Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), realizującą projekt budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie to flagowa inwestycja Grupy TAURON i jest realizowana zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem oraz w dbałości o wysokie standardy inżynieryjne i ekologiczne. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 70% – oznajmia Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Dzięki pozytywnej decyzji UOKIK spełniony został istotny warunek przystąpienia Polskiego Funduszu Rozwoju do dalszej realizacji inwestycji.

W marcu tego roku Tauron podpisał z funduszami umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki ich zaangażowania w realizację budowy bloku. Ustalono, że fundusze mają łącznie zainwestować w to przedsięwzięcie do 880 mln zł. Udział kontrolowanych przez PFR Funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku do eksploatacji powinien wynosić około 14%, a Taurona co najmniej 50% + 1 udział. Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas