FacebookGoogle+

ME skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia dot. stacji ładowania

Ministerstwo Energii skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). Projekt rozporządzenia został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych dotyczącego projektów rozporządzeń Ministra Energii w 2018 r. pod numerem 83.1.18.

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe wymagania techniczne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące badań technicznych ww. instalacji przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz na stronie BIP Ministerstwa Energii. Uwagi można zgłaszać do 3 sierpnia na adres e-mail: jolanta.pienkowska@me.gov.pl.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas