FacebookGoogle+

Kolejny krok ws. budowy linii 400 kV na Mazowszu spełniony

17 lipca Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dotyczącą realizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne budowy linii 2 x 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami.

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami ma kluczowe znaczenie dla stabilności dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego i aglomeracji warszawskiej. Jako zadanie priorytetowe zostało wpisane w lutym 2017 r. do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

– Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji i uzyskana miesiąc wcześniej pozytywna decyzja środowiskowa to milowe kroki przybliżające nas do rozpoczęcia prac budowlanych. W ostatnich miesiącach wykonaliśmy olbrzymi zakres prac, dzięki którym udało nam się spełnić surowe wymagania przepisów polskiego prawa – informuje Andrzej Cząstkiewicz, dyrektor techniczny Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE.

Kolejnym etapem projektu będzie pozyskanie pozwolenia na budowę. To ostatnia z kluczowych decyzji administracyjnych niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.

Liczymy, że warunek ten spełnimy jeszcze w tym roku – zapowiada Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

Trasa nowej linii, licząca 51 km, będzie prowadzić przez sześć gmin województwa mazowieckiego: Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz i Wodynie oraz gminę Stoczek Łukowski w województwie lubelskim. Zakończenie robót budowlano-montażowych przewidziane jest na przełom roku 2018 i 2019, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest w harmonogramie na 2020 rok.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas