Facebook

Prace elektroenergetyczne w kopalni pod lupą CBA

CBA prowadzi śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych i osobistych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w byłej KWK Halemba-Wirek w Rudzie Śląskiej (obecnie KWK Ruda z Polskiej Grupy Górniczej) w związku z realizacją w kopalni kontraktów na prace elektroenergetyczne.

W toku śledztwa ustalono, że osoby piastujące stanowiska kierownicze w kopalni występowały do zarządu Kompanii Węglowej z wnioskami na budowę nowych rozdzielni 6 kV i modernizację urządzeń energetycznych, wskazując na konieczność realizacji tego typu inwestycji. Stwierdzono, że już na etapie tworzenia specyfikacji technicznej, przed rozpoczęciem przetargu, osoby te wchodziły w porozumienie z przyszłymi wykonawcami prac, zamieszczając w nich zapisy o dostawach materiałów czy parametrach technicznych urządzeń, w celu wyboru konkretnego wykonawcy. W następstwie dochodziło do zawarcia umów między Kompanią Węglową (obecnie PGG), a firmami okołogórniczymi (przedmiotem śledztwa jest 20 umów za 23,9 mln zł).

CBA ustaliło także, że część z zamówionych urządzeń i materiałów nie została dostarczona przez wykonawców lub posiadają one odmienne parametry techniczne od zamawianych. Ponadto stwierdzono, że szereg prac zamiast wykonawców realizował oddział elektryczny kopalni.

Straty oszacowano na 2,88 mln zł. Do chwili obecnej zarzuty popełnienia przestępstw usłyszało sześć osób – są to zarówno pracownicy lub byli już pracownicy KWK Halemba-Wirek, a także przedstawiciele firm wykonawczych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas