Facebook

Rosną przychody i zysk Grupy Grodno

Grodno opublikowało wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/19. Osiągnięte rezultaty są zgodne z zaprezentowanymi kilka dni wcześniej szacunkami. W okresie od kwietnia do końca czerwca skonsolidowane przychody wzrosły o 20%, a zysk netto grupy zwiększył się o 28%.

Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla realizatorów inwestycji budynkowych umożliwiła Grodnu wypracowanie rekordowego pod kątem sprzedaży pierwszego kwartału. W okresie od początku kwietnia do końca czerwca skonsolidowana sprzedaż Grodna wyniosła 110,6 mln zł i była wyższa rok do roku o 20%. O 28% zwiększył się natomiast zysk netto grupy, który był na poziomie 572 tys. zł. W stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku obrotowego znacząco powiększyła się sieć sprzedaży. Grupa urosła o 11 placówek i dziś liczy już 81 oddziałów działających w całej Polsce.

Na poprawę sprzedaży duży wpływ miała również utrzymująca się dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu rynek rósł o 19,7%, w maju o 20,8%,a w czerwcu o 24,7% rdr.

– Za nami bardzo dobry kwartał. Na dynamikę sprzedaży duży wpływ miała rozbudowa grupy i konsolidacja danych naszych spółek zależnych. Sprzyjała nam również ogólnie dobra sytuacja gospodarcza, a w szczególności w branży budowlano-montażowej. Oczekujemy, że utrzymanie się koniunktury korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy Grodno w bieżącym roku obrotowym – stwierdza Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Dobre wyniki spółek zależnych

Choć jednostkowe wyniki Grodno kształtowały się poniżej wykazanych przed rokiem (w obszarze zysków), na poziomie skonsolidowanym grupa wykazała poprawę – zysk operacyjny wzrósł o 14%, EBITDA o 17%, a wspomniany już wcześniej zysk netto o 28%. Jak wyjaśnia zarząd, był to rezultat udanej integracji oraz dobrych wyników podmiotów zależnych wchodzących w skład grupy.

Wyniki należy analizować całościowo, pod kątem całej grupy. Niższe rok do roku zyski na poziomie jednostkowym to efekt odseparowania działalności usługowo inżynieryjnej z Grodno do spółki zależnej Inegro. Ponadto na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki naszych spółek Bargo oraz El-Corte, które dołączyły do Grupy w 2017 roku. Potwierdzają, że Grodno ma duże kompetencje w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji grupy kapitałowej – dodaje Andrzej Jurczak.

Kontynuacja strategii i dalsze przejęcia

W perspektywie kolejnych kwartałów Grodno będzie kontynuować działania ujęte w przedstawionej rok temu strategii na lata 2017-2020. W myśl dokumentu, Grupa dąży do zapewnienia w pełni kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok rozwoju oferty asortymentowej, Grodno dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Ponadto w grupie dynamicznie rozwijane są internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C, które do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży grupy.

Kluczowym elementem strategii pozostaje również konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych podmiotów. Grodno ma za sobą już siedem udanych akwizycji i integracji hurtowni elektrotechnicznych. W grudniu ubiegłego roku zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego, potencjalnie ósmego przejęcia.

Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Stale monitorujemy rynek i jesteśmy gotowi na kolejne przejęcia – podsumowuje prezes Jurczak.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas