Facebook

Budowa strategicznej linii 400 kV ruszy we wrześniu

31 sierpnia Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2×400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza linii przesyłowej rozpocznie się już we wrześniu.

PSE budują pierścieniowy układ sieci wokół największych skupisk miejskich, aby zapewnić możliwość dostarczania do nich energii z różnych kierunków.

– To praktyka stosowana powszechnie w wysoko rozwiniętych krajach. Gwarantuje nieprzerwane dostawy energii elektrycznej nawet w krytycznej sytuacji, gdy awarii ulegnie jeden z elementów systemu przesyłowego – wyjaśnia Andrzej Kaczmarek, dyrektor zarządzający w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE.

Licząca 51,1 km linia przesyłowa pomiędzy aglomeracją warszawską i Siedlcami zostanie zbudowana na terenie gmin Dobre, Wierzbno, Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Wodynie i Stoczek Łukowski. W jej ramach powstanie 140 słupów, na których zawisną przewody fazowe o łącznej długości 966 km. Do budowy zostanie wykorzystanych 5,6 tys. ton stali oraz 28 tys. ton betonu. Całkowita końcowa wartość umowy na prace budowlano-montażowe dla przedmiotowej inwestycji to 102,4 mln zł netto.

Przed pozwoleniem na budowę inwestor pozyskał także decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną. Potwierdza to, że linia została zaprojektowana zgodnie z rygorystycznymi wymogami ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludności.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV wraz ze zmianą układu sieci nN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami to jeden z pierwszych projektów PSE zrealizowanych w nowym modelu realizacji inwestycji.

– Jako inwestor samodzielnie realizujemy większość wymaganych działań formalno-prawnych, uzgodnień planistycznych, a także konsultacje społeczne. Wykonawcom zlecamy przede wszystkim prace budowlano-montażowe – podkreśla Andrzej Kaczmarek.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: ZWSE Rzeszów, Budownictwo Elektroenergetyczne Selpol z Łodzi, Pile Elbud z Krakowa oraz PBE Elbud z Katowic. Zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji nowej linii 400 kV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym przewidziano na przyszły rok.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas