FacebookGoogle+

Energa inwestuje w kształcenie przyszłych energetyków

Dwudziestu dwóch uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce rozpoczęło naukę w nowej klasie o profilu Technik Energetyk. Jej powstanie jest wspólną inicjatywą spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA i miasta Ostrołęki.

Od września w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce ruszyła klasa energetyczna pod patronatem Energa Elektrownie Ostrołęka SA. Uruchomienie kształcenia w zawodzie technik energetyk jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Objęci programem uczniowie będą zdobywali wiedzę praktyczną pod okiem inżynierów z Energa Elektrownie Ostrołęka SA. W przyszłości najlepsi absolwenci kierunku będą mogli docelowo znaleźć zatrudnienie w Spółce.

Problem luki pokoleniowej i kompetencyjnej zauważalny jest przede wszystkim na stanowiskach produkcyjnych, czyli kluczowych dla wielu przedsiębiorstw. Trudność w zatrudnieniu wynika z tego, że kandydaci nie spełniają podstawowych oczekiwań pracodawcy. Rekrutowani nie posiadają odpowiednich kompetencji oraz wymaganego doświadczenia. Podjęte przez Energę Elektrownia Ostrołęka i miasto działania, mają przeciwdziałać negatywnym tendencjom w tamtym regionie.

Pod koniec czerwca 2017 roku został podpisany list intencyjny dotyczący porozumienia pomiędzy Energą Elektrownie Ostrołęka a miastem Ostrołęka w sprawie rozwoju szkolnictwa zawodowego dla potrzeb energetyki. W związku z jego założeniami w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce powstała nowa klasa o profilu Technik Energetyk. Energa Elektrownie Ostrołęka zobowiązała się min.: wyposażyć w pomoce naukowe pracownię techniczną, przekazywać wiedzę i doświadczenia pracowników elektrowni, czy organizować wyjazdy dla uczniów szkoły do spółek Grupy Energa znajdujących się  w innych miastach. Dla najlepszych uczniów przewidziane są także stypendia naukowe.

Polska gospodarka, zwłaszcza polski przemysł potrzebują wykwalifikowanych kadr. W 2017 roku utworzono w naszym kraju większość miejsc pracy w przemyśle UE. Stworzenie naszej patronackiej klasy energetycznej w Ostrołęce, doskonale odpowiada na potrzebę rozwoju polskiej branży energetycznej, w tym potrzeb grupy kapitałowej Energa. Naszym celem jest także danie młodym ludziom możliwości odpowiedniego wyedukowania i zatrudnienia w miejscu swojego zamieszkania – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. Prezesa Energa SA.

Wsparcie szkolnictwa zawodowego ze strony Energi jest odpowiedzią na pogłębiającą się lukę pokoleniową i kompetencyjną w branży energetycznej.

Znaczna część załogi to pracownicy w wieku 50 lat i więcej. Aby zachować płynność przekazywania wiedzy i doświadczenia, rozpoczęliśmy proces uzupełniania obsady. Warto podkreślić, że w Ostrołęce swoją siedzibę mają cztery spółki z Grupy Energa, w tym nowobudowana Elektrownia C. W przypadku naszej firmy większość pracowników to absolwenci ostrołęckich szkół – mówi Jerzy Grec, prezes Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24% powierzchni kraju.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas