Facebook

Elektromontaż Poznań sprzedany za 65 mln zł

Budimex sprzedał 99% posiadanych przez siebie akcji w Elektromontażu Poznań za 65 mln zł. Budowlana firma zbyła także – za 43 mln zł – 99% udziałów w spółce Biuro Inwestycji „Grunwald”.

W wyniku trwających od 7 sierpnia negocjacji Budimex podpisał umowy sprzedaży akcji spółek zależnych Elektromontaż Poznań oraz Biuro Inwestycji „Grunwald” za łączną kwotę 108,1 mln zł. Udziały Elektromontażu Poznań przejęła za 64,99 mln zł spółka PG Energetyka z siedzibą w Radomiu, zaś udziały w Biurze Inwestycji „Grunwald” za 43,08 mln zł nabyła firma Raven.

W 1999 roku Budimex wziął udział w komercjalizacji spółki Elektromontaż Poznań obejmując pakiet 25% akcji w kapitale zakładowym spółki. W 2013 roku budowlana firma przejęła kontrolę nad poznańską spółką zwiększając swoje zaangażowanie do 51% akcji w kapitale zakładowym. Ostatecznie na koniec 2017 roku Budimex posiadał 99% akcji Elektromontażu Poznań.

W ubiegłym roku na wniosek Budimeksu rozpoczęto proces podziału spółki Elektromontaż Poznań, który miał na celu wydzielenie części nieruchomościowej biznesu. W lutym 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został formalnie przeniesiony na spółkę Budimex Inwestycje „Grunwald” (która w 2018 r. zmieniła nazwę na Biuro Inwestycji „Grunwald” w ramach formalnego procesu podziału przez wydzielenie). W sierpniu 2018 r. segment zarządzania nieruchomościami został przejęty przez Budimex Nieruchomości na mocy umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Elektromontaż Poznań
Elektromontaż Poznań powstał w 1949 roku jako Kierownictwo Grupy Robót – Poznań będące terenową jednostką Wrocławskiego Zjednoczenia Elektromontażowego. 10 lat później stał się samodzielnym przedsiębiorstwem. Obecnie firma jest jednym z największych graczy w branży elektroinstalacyjnej w Polsce. W pierwszej połowie 2018 roku Elektromontaż Poznań miał przychody ze sprzedaży w wysokości 70,8 mln zł oraz zysk brutto przed opodatkowaniem w wysokości 2,5 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas