FacebookGoogle+

230 uczestników XXVII Konferencji Komel

W dniach 23-25 maja w Rytrze po raz 27. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”. Wydarzenie tradycyjnie zorganizował Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel z Katowic, przy współudziale firmy WEG International Trade.

W XXVII Konferencji PEMiNE uczestniczyło blisko 230 osób ze 110 firm i instytucji. Tegoroczna edycja została po raz pierwszy objęta honorowym patronatem przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigę Emilewicz. Patronat nad wydarzeniem sprawował Komitet Elektrotechniki PAN, a konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Tematyka spotkania
Konferencja PEMiNE to jedyna w kraju, wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki, w wydarzeniu licznie uczestniczą goście z zakładów przemysłowych. Zakres tematyczny tegorocznej edycji obejmował:

  • projektowanie i nowe serie maszyn elektrycznych,
  • elektromobilność: projektowanie, eksploatację pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
  • silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
  • energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
  • modernizację silników i ich dobór do układów napędowych,
  • metody badań, diagnostykę i nowoczesną aparaturę badawczą,
  • odnawialne źródła energii i transport przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dyrektor Komel, prof. Jakub Bernatt omówił program oraz cel konferencji, przypomniał także, że w bieżącym roku Instytut Komel obchodzi 70. rocznicę powstania. Następnie zabrał głos Jan Michalski – przedstawiciel firmy WEG International Trade współorganizującej konferencję – który zaprezentował specyfikę działalności przedsiębiorstwa. W kolejnym wystąpieniu dr inż. Stanisław Gawron przedstawił najważniejsze osiągnięcia instytutu w ostatnim okresie.

Sesje konferencji
W ramach konferencji odbyły się cztery sesje plenarne oraz sesja dialogowa. Ogółem podczas wydarzenia zaprezentowano 86 referatów: 23 na sesjach plenarnych, pozostałe na sesji dialogowej.
Wzorem lat ubiegłych odrębną sesją była część dotycząca elektromobilności, na której prym wiodły zagadnienia związane z projektowaniem, eksploatacją pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym. Konferencji towarzyszyła wystawa pojazdów elektrycznych, gdzie goście mieli możliwość osobiście zasiąść za kierownicą aut czy przetestować np. elektryczne rowery. Wystawę uwieńczyła parada pojazdów elektrycznych.
Wszystkie referaty prezentowane na konferencji zostały wydane w kwartalniku „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, będącym na liście MNiSW z liczbą siedmiu punktów.

Wystawa
Podczas konferencji 12 firm z branży maszyn i napędów elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na stoiskach firmowych. Na stoisku Komel znalazł się m.in. pierwszy polski napęd elektryczny do autobusu miejskiego oraz informacje dotyczące oferowanych usług, m.in. w zakresie: elektromobilności, cięcia laserem, hydrogeneratorów oraz zespołów elektromaszynowych. W ramach paneli informacyjno-promocyjnych instytut zorganizował dwie sesje prezentujące projekty: „Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych” oraz prace realizowane w ramach projektu Lider VII: „Innowacyjne rozwiązania napędu bezpośredniego pojazdów elektrycznych”, w tym prototyp silnika do zamontowania w kole pojazdu.

Atrakcje dodatkowe
Oprócz programu naukowo-technicznego organizator przygotował dla uczestników konferencji szereg atrakcji. Goście wzięli udział w wycieczce do Zamku „Stara Baśń” w Grybowie, gdzie poza zwiedzaniem czekały na nich liczne konkursy i pokazy. Podczas kolacji przy ognisku wystąpili artyści z Teatru Ognia, którzy m.in. zaprosili uczestników do podjęcia próby chodzenia po rozżarzonym węglu. W trakcie bankietu wśród gości rozlosowano nagrody ufundowane przez Instytut Komel oraz firmę WEG International Trade. Uroczystą kolację uświetnił występ kabaretu Formacja Chatelet oraz zespołu Rifformacja. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz upominki.
Magazyn Elektrosystemy był jednym z patronów medialnych konferencji.
Kolejna konferencja PEMiNE odbędzie się w dniach 22-24 maja 2019 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas