Facebook

Apator z nową strategią

Apator przedstawił strategię grupy na lata 2019-2023. Zakłada ona wzrost EBITDA do około 220 mln zł w 2023 roku (średnioroczna dynamika wzrostu to około 13%). W segmencie energia elektryczna EBITDA ma wynieść 100 mln zł, w segmencie woda i ciepło 90 mln zł, natomiast w segmencie gaz 30 mln zł.

Przychody mają rosnąć w średnim tempie 8% rocznie do poziomu 1,4 mld zł w roku 2023. Grupa spodziewa się, że 620 mln zł z powyższej kwoty przypadnie na segment energia elektryczna, 460 mln zł na segment woda i ciepło, a na segment gaz pozostałe 320 mln zł.

Powyższe cele będą realizowane w oparciu o utrzymanie silnej pozycji na rynku krajowym, wzrost udziałów na rynkach strategicznych (Niemcy, Europa Środkowo-Wschodnia) i wykorzystanie szans sprzedażowych na pozostałych rynkach europejskich.

Grupa Apator zakłada istotny wzrost skali działania w perspektywie pięciu lat w oparciu o rozwój dotychczasowych biznesów oraz rozbudowę portfolio produktowego w kierunku zaawansowanych technologicznie rozwiązań do zarządzania mediami energetycznymi, w tym rozwiązań klasy smart oraz systemów do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji. Grupa będzie kontynuować działalność w oparciu o trzy segmenty biznesowe, tj. energia elektryczna (wcześniejsza nazwa segmentu: smart grid), woda i ciepło oraz gaz, ze stopniowo wyodrębnianym wspólnym obszarem systemów i rozwiązań dla wszystkich rodzajów mediów. Grupa Apator zakłada istotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne i utrzymanie wysokiego udziału eksportu w sprzedaży ogółem (ponad 50%) – informuje spółka w komunikacie.

W ciągu pięciu lat nakłady inwestycyjne Grupy Apator mają wynieść około 380 mln zł. Inwestycje będą finansowane z wypracowanych środków, środków uwolnionych z niewykorzystywanego majątku oraz kredytów. Pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych Grupa Apator zamierza kontynuować dotychczasową politykę dywidendową.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas