Facebook

Signify: modernizacja oświetlenia remedium na wysokie koszty energii

Rok 2018 jest rekordowy pod względem kosztów zakupu energii na TGE. W obliczu rosnących cen prądu Signify prezentuje rozwiązania, które pomogą samorządom ograniczyć wydatki związane z oświetleniem drogowym i ulicznym nawet o 70%.

Jesień to czas zakupów energii na następny rok przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, tymczasem rok 2018 przyniósł rekordowo wysokie ceny na Towarowej Giełdzie Energii. Wzrosły one na rynku hurtowym nawet o 80% za część obrotową w stosunku do roku poprzedniego. Dla samorządów przekłada się to na wzrost cen energii od 35% do nawet 45%. Analitycy podkreślają, że ze względu na rosnące stawki uprawnień do emisji CO2, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec zmianie. Z kolei nawet do 40% energii zużywanej przez jednostki samorządowe, przeznaczane jest na oświetlenie publiczne.

– Rok temu średniej wielkości miasto powiatowe, czyli takie, które zamieszkałe jest przez około 100 tys. osób, musiało zapłacić za energię potrzebną na oświetlenie miejskie około 1 mln zł. Koszt zakupu energii na potrzeby infrastruktury oświetleniowej po podwyżkach wzrasta nawet o 45%. Gdyby natomiast to samo miasto zdecydowało się na wymianę opraw oświetleniowych z konwencjonalnych na LED, koszt zakupu energii pomimo wzrostu cen w przykładowym mieście spadłby do 600 tys. zł – wyjaśnia Radosław Saj, ekspert ds. energetyki Signify w Polsce.

Warto zaznaczyć, że poziom „ledyfikacji” oświetlenia ulicznego w Polsce oscyluje wokół 10%. Natomiast tylko 2% stanowi inteligentne oświetlenie, czyli takie, którym można zdalnie sterować i zarządzać. Oznacza to, że przytłaczająca większość miejskiego oświetlenia jest wysoce energochłonna. Tracą na tym zarówno samorządy, jak i mieszkańcy.

Przykład Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego

Przykładem miast, korzystających już z inteligentnych rozwiązań, jest m.in. Kalisz i Ostrów Wielkopolski. W wyniku modernizacji, na terenie obu ośrodków miejskich zainstalowano około 2 tys. nowych punktów oświetleniowych LED. Zostały one połączone inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem. Dzięki temu rozwiązaniu elementy infrastruktury oświetleniowej mogą być zdalnie zarządzane i monitorowane także za pomocą urządzeń mobilnych. Takie zarządzanie dotyczy zarówno całych sieci, jak i pojedynczych opraw, co pozwala na indywidualne dopasowanie oświetlenia do potrzeb konkretnego miasta. Wymiana opraw wraz z nowoczesnym systemem obniżyły w Kaliszu i Ostrowie koszty zużycia energii aż o 70%. Ponadto oprawy LED charakteryzują się większą trwałością i dużą odpornością na warunki atmosferyczne, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacyjne.

Wymiana oświetlenia ulicznego niesie za sobą wiele pozytywnych zmian – od zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przez poprawę estetyki miasta i zmniejszenie zanieczyszczeń aż po znaczące ograniczenie wydatków na energię i utrzymanie infrastruktry oświetleniowej. Co najważniejsze, koszt modernizacji oświetlenia ulicznego można śmiało nazwać jedną z szybciej zwracających się inwestycji. Zakładając, że koszty energii elektrycznej będą dalej rosły, ten okres jeszcze się skróci – wylicza Piotr Nowiński, ekspert ds. oświetlenia publicznego Signify w Polsce.

Możliwości finansowania inwestycji

Warto podkreślić, iż na rynku funkcjonują obecnie krajowe i europejskie programy dofinansowujące projekty modernizacji oświetlenia, które dają miastom i gminom wiele możliwości pozyskania środków na tego typu inwestycje. Innym rozwiązaniem może być implementacja oświetlenia w modelu „Light as a Service”, w którym płaci się za konkretny efekt oświetleniowy w formie abonamentu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas