Facebook

Polenergia z lepszymi wynikami po trzech kwartałach

Polenergia po trzech kwartałach 2018 roku odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skorygowany wynik EBITDA był jednak niższy niż rok wcześniej o 11%, ale Grupie udało się zmniejszyć stratę netto.

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 48% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do poziomu blisko 1 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 64,4 mln zł i był wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem o 16%. Polenergia wykazała w trzecim kwartale zysk netto na poziomie 24 mln zł, podczas gdy przed rokiem strata netto wynosiła 85,5 mln zł.

Skorygowany zysk netto wyniósł 20,6 mln zł, co oznacza wzrost o 4,7 mln zł. W trzecim kwartale 2018 roku skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 38,4% i była o 2,2 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jak podaje Polenergia, największy wpływ na poprawę wyników w trzecim kwartale tego roku miały przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu oraz energetyki konwencjonalnej.

Po trzech kwartałach 2018 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 27% do poziomu blisko 2,6 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 121,7 mln zł i był niższy o 11% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Według spółki to efekt gorszego wyniku na handlu energią elektryczną będącego konsekwencją zamknięcia pozycji w związku z wyjątkowym wzrostem cen w pierwszej połowie 2018 roku, który częściowo został skompensowany przez wyższy wynik w segmencie energetyki wiatrowej oraz energetyki konwencjonalnej. W rezultacie skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 32,1% i była o 0,3 p.p. niższa od rozpoznanej w poprzednim roku. Trzy kwartały 2018 roku Grupa zamknęła stratą netto w wysokości 13,2 mln zł, wobec 84,2 mln zł rok wcześniej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas