Facebook

Elektrotim ma nową strategię

Elektrotim ma nową strategię na lata 2019-2022. Zakłada ona m.in. rozwój w obszarze produktów IT dla elektroenergetyki oraz wypracowanie w 2022 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 340-400 mln zł.

Strategia na lata 2019-2022 została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki. Cel ten będzie realizowany dzięki założeniom przyjętym w „Wizji roku 2022”. Zakładają one, że Elektrotim będzie firmą specjalizującą się w elektroinformatyce, a zadania, które obecnie wykonują systemy automatyki, będą realizowane przez systemy informatyczne.

W strategii określono, że spółka będzie oferowała instalacje, sieci elektryczne i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych do 400kV oraz coraz więcej produktów związanych z informatyką dla instalacji, sieci i stacji elektroenergetycznych. Ponadto Elektrotim będzie utrzymywał infrastrukturę komunikacyjną oraz będzie dostarczał produkty inwestycyjne dla budownictwa drogowego i kolejowego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w roku 2022 Elektrotim wypracuje przychody na poziomie 230-270 mln zł, a w skali grupy ma to być 340-400 mln zł.

– Została sformułowania nowa misja o treści „Zapewniamy bezpieczeństwo działalności naszym klientom, dostarczając innowacyjne rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie”. Efektem Strategii będzie firma przyszłości: Elektrotim 2022+. Informacja o realizacji strategii będzie elementem składowym „Sprawozdań zarządu z działalności Spółki” w każdym kolejnym roku jej obowiązywania. W przypadku zmiany „Strategii” spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości – informuje Elektrotim w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas