Facebook

Grodno zamierza przejąć sieć hurtowni Magma

Grodno zakończyło ustalanie wstępnych warunków dotyczących zakupu 100% udziałów przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej. Chodzi o przejęcie sieci hurtowni Magma ze Szczecina.

Przejęcie Magmy pozwoli spółce Grodno na poszerzenie sieci sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej, głównie w północno-zachodniej Polsce.

Magma prowadzi sieć ośmiu hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. Przychody netto spółki za 2017 rok wyniosły 77,2 mln zł, EBIT 4,7 mln zł, EBITDA 5 mln zł, a zysk netto 4,2 mln zł. Obecnie Magma zrzeszona jest w Grupie El-Plus.

Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu przewidywane jest do 31 grudnia bieżącego roku, a zawarcie ostatecznej umowy powinno nastąpić w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Grodno zastrzega jednak, że termin ten może ulec zmianie.

– Transakcja będzie zrealizowana przy wycenie 100% udziałów przedsiębiorstwa na poziomie około EV/EBITDA = 4,5 – 5,5, przy czym jej ostateczna wartość będzie uzależniona od wysokości EBITDA przedsiębiorstwa za 2018 rok oraz od ewentualnych roszczeń emitenta wobec sprzedających z tytułu naruszeń postanowień umowy – informuje Grodno.

Cena za udziały ma zostać opłacona w trzech częściach. Pierwsza będzie płatna przy podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży Pozostałe dwie mają zostać opłacone kolejno po 12 i 24 miesiącach. Grodno zamierza sfinansować zakup ze środków własnych oraz kredytu bankowego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas