Facebook

Elektrobudowa pozyska mniej zamówień

Elektrobudowa kolejny raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Od przyszłego roku nie będzie już ich publikować. Trzy kwartały tego roku grupa zakończyła spadkiem obrotów i dużą stratą netto.

W połowie listopada Elektrobudowa drugi raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Tym razem obniżono jedynie pozycje dotyczącą zamówień. Według nowych założeń, spółka planuje pozyskać w tym roku zamówienia o wartości 601,3 mln zł. W lutowej prognozie Elektrobudowa przewidywała zdobycie zleceń za 994,2 mln zł, a po korekcie we wrześniu spodziewała się zamówień za 835,4 mln zł.

– Zmiana wartości zamówień jest związana z przesunięciem na 2019 rok terminu rozstrzygnięcia kilku znaczących postępowań – tłumaczy Elektrobudowa w giełdowym komunikacie.

Po trzech kwartałach tego roku skonsolidowane obroty Elektrobudowy wyniosły 513,6 mln zł wobec 607,6 mln zł rok wcześniej. Po dziewięciu miesiącach grupa była 55,1 mln zł pod kreską, podczas gdy przed rokiem zarobiła na czysto 30,1 mln zł.

Skorygowana we wrześniu prognoza zakłada, że na poziomie grupy Elektrobudowa wypracuje 898,5 mln zł przychodów i 44,7 mln zł straty netto. Jednostkowo ma to być odpowiednio 835,4 mln zł i -37,6 mln zł. Tak duża strata to gównie efekt zawiązania rezerw w wysokości 60,3 mln zł w związku z ryzykiem potencjalnych kar za opóźnienia na jednym z kluczowych kontraktów, a także z jego przeszacowanie o 10,4 mln zł in minus.

W przyszłym roku spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych.

– Zarząd Elektrobudowy, dokonując przeglądu polityki informacyjnej spółki, mając na uwadze również powszechną praktykę rynkową w tym obszarze, podjął decyzję o odstąpieniu od publikowania prognoz finansowych dla Grupy Kapitałowej Elektrobudowa za okres sprawozdawczy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku. Spółka będzie komunikowała osiągane wyniki finansowe w raportach okresowych, a w sytuacji gdy będzie to dodatkowo wymagane z uwagi na przepisy prawa będzie publikowała szacunkowe wyniki finansowe w trybie raportów bieżących – informuje spółka.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas