Facebook

Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu Magmy

14 grudnia Grodno podpisało przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w hurtowni elektrycznej Magma. Wartość transakcji wyniesie 20 mln zł.

Cena za udziały może być skorygowana w dół o czterokrotność różnicy pomiędzy kwotą 4,1 mln zł a wynikiem EBITDA przedsiębiorstwa za 2018 roku oraz m.in. o ewentualne roszczenia Grodna wobec sprzedających z tytułu naruszeń postanowień umowy.

Cena za udziały zostanie zapłacona w trzech częściach. Pierwsza część w wysokości 16 mln zł będzie płatna przy podpisaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów przedsiębiorstwa. Pozostałe dwie części mają zostać opłacone kolejno po 12 i 24 miesiącach od daty zawarcia umowy sprzedaży, przy czym ich wysokość będzie uzależniona od korekt, o których była mowa powyżej.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody prezesa UOKiK, uzyskania finansowania na zakup oraz po spełnieniu przez sprzedających i kupującego warunków wymaganych przy tego rodzaju umowach, związanych m. in. z organizacją przedsiębiorstwa. Planowanym źródłem finansowania transakcji będą środki własne oraz kredyt bankowy. Grodno przewiduje, że podpisanie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie do jednego miesiąca od daty podpisania umowy przedwstępnej, zastrzegając jednocześnie, że termin ten może ulec zmianie.

Magma prowadzi sieć ośmiu hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. Przychody netto spółki za 2017 rok wyniosły 77,2 mln zł, EBIT 4,7 mln zł, EBITDA 5 mln zł a zysk netto 4,2 mln zł. Potencjalne nabycie udziałów Magmy umożliwiłoby spółce Grodno poszerzenie sieci sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej, głównie w północno-zachodniej Polsce.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas