Facebook

Ursus Bus zmieni właściciela

Ursus zawarł z PG Energy Capital Management warunkową umowę sprzedaży akcji swojej spółki zależnej Ursus Bus, która zajmuje się produkcją autobusów elektrycznych. Za 77,3% akcji PG Energy Capital Management zapłaci 34-34,5 mln zł.

Umowa wejdzie w życie, jeśli do 31 marca roku spełnione zostaną wszystkie następujące warunki: przedłożenie przez Ursus zgody sędziego komisarza na sprzedaż akcji Ursus Bus; otrzymanie zgody mBanku na zawarcie umowy przejęcia długu, na podstawie której kupujący przejmie całe zadłużenie Ursusa wobec tego banku (czym zostanie rozliczona cena akcji); pozyskanie przez kupującego nie mniej niż 40 mln zł na finansowanie działalności Ursus Bus.
Transakcja sprzedaży akcji spółki Ursus Bus jest pochodną planu restrukturyzacyjnego będącego integralną częścią przyspieszonego postępowania układowego Ursusa otwartego w dniu 7 listopada 2018 roku. Jednym z głównych założeń wstępnego planu restrukturyzacyjnego są dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego spółki.

Nowy właściciel zamierza, wykorzystując doświadczenie oraz obecny portfel zamówień Ursus Bus, kontynuować dalszy, dynamiczny rozwój spółki oraz aktywnie pozyskiwać nowe zamówienia, co umożliwi spółce Ursus Bus zwiększanie udziału rynkowego w kraju, ale też na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas