Facebook

Grodno sfinalizowało przejęcie Magmy

27 grudnia Grodno podpisało umowę nabycia 100% udziałów w spółce Magma z siedzibą w Szczecinie. Zawarcie umowy poprzedzone zostało spełnieniem wszystkich warunków zawieszających: uzyskaniem zgody Prezesa UOKiK, uzyskaniem finansowania na zakup przedsiębiorstwa oraz spełnieniem przez sprzedających i kupującego warunków wymaganych przy tego rodzaju umowach, związanych m. in. z organizacją przedsiębiorstwa.

Cena za 100% udziałów wyniesie 20 mln zł i może być skorygowana w dół o czterokrotność różnicy pomiędzy kwotą 4,1 mln zł a wynikiem EBITDA Magmy za 2018 rok oraz m.in. o ewentualne roszczenia Grodna wobec sprzedających z tytułu naruszeń postanowień umowy. Cena za udziały zostanie zapłacona w trzech częściach. Pierwsza, w wysokości 16 mln zł, została już opłacona. Kolejne dwie transze mają być zapłacone po 12 i 24 miesiącach od daty zawarcia umowy.

Magma prowadzi sieć ośmiu hurtowni elektrotechnicznych zlokalizowanych w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Gdyni, Warszawie i Gdańsku. Przychody netto spółki za 2017 rok wyniosły 77,2 mln zł, EBIT 4,7 mln zł, EBITDA 5 mln zł a zysk netto 4,2 mln zł. przejęcie Magmy umożliwi spółce Grodno poszerzenie sieci sprzedaży i umocnienie pozycji rynkowej, głównie w północno-zachodniej Polsce.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas