Facebook

Immobile zamierza przejąć Atrem

Grupa Immobile ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji Atremu, w wyniku którego zamierza nabyć papiery uprawniające do minimum 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Za jedną akcję na okaziciela Immobile oferuje 2,07 zł, zaś za akcję imienną (uprawniającą do dwóch głosów na WZA) 3,95 zł. Zapisy do sprzedaży ruszą 15 marca i potrwają do 10 kwietnia.

Przejęcie powinno dojść do skutku, gdyż na wezwanie zamierzają pozytywnie odpowiedzieć założyciele Atremu: Konrad Śniatała, Gabriela Śniatała i Marek Korytowski, którzy posiadają łącznie 56,65% akcji uprawniających do 71,2% liczby głosów na WZA.

Po przejęciu Grupa Immobile zamierza kontynuować strategię realizowaną przez Atrem, zarówno w zakresie segmentów jak i usług oraz produktów. Dopuszcza też możliwość poszerzenia portfela usług o usługi ogólnobudowlane dla rozwijania pozycji generalnego wykonawcy spółki na realizowanych kontraktach.

Wzywający dopuszcza również akwizycje podmiotów w ramach segmentów spółki. Finansowanie powyższych zamiarów wzywającego odbywać się będzie poprzez dług lub nowe emisje – informuje Immobile.

Atrem

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce. Po trzech kwartałach 2018 roku Atrem miał 91,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 4 mln zł straty netto. Rok wcześniej grupa była 6,76 mln zł pod kreską notując 52,1 mln zł obrotów.

Grupa Immobile

Grupa kapitaowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Od 2017 roku jest notowana na GPW, wcześniej funkcjonowała pod nazwą Makrum.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas