Facebook

Termo2Power stawia na atom małych mocy

Notowana na rynku New Connect spółka Termo2Power zawarła umowę w sprawie współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC). Porozumienie dotyczy kooperacji na rynku holenderskim.

USNC funkcjonuje w globalnym przemyśle energii jądrowej, opracowując wysokotemperaturowe mikroreaktory modułowe (MMR) o minimalnej mocy od 15 MWt do 150 MWt w maksymalnej dostępnej temperaturze 550oC, z czego można generować moc elektryczną od około 5 MWe do 50 MWe. Termo2Power działa z kolei na europejskim rynku, opracowując i wprowadzając na rynek systemy przekształcania ciepła w energię elektryczną z wykorzystaniem rozwiązań ORC (Organic Rankine Cycle) i cyklu parowego w zakresach mocy 5 kWe – 300 kWe i 2 MWe – 25 MWe.

USNC i Termo2Power będą partnerami we wprowadzaniu do obrotu i realizacji projektów w zakresie instalacji mikrojądrowego wytwarzania ciepła/energii elektrycznej jedynie na rynek holenderski. Termo2Power będzie oferować know-how marketingowe, jak również urządzenia ciepłownicze i energetyczne (turbiny parowe – skraplacze itp. produkowane przez wybranych podwykonawców/dostawców).
USNC będzie z kolei oferować opatentowaną technologię, wiedzę techniczną, inżynierię i wytyczne, jak również informacje marketingowe.

Strony będą poszukiwać lokalnych partnerów naukowych i inżynieryjnych, podwykonawców, jak również partnerów finansowych w celu utworzenia konsorcjów dla realizacji danego projektu.
Instalacje mają być przeznaczone na potrzeby przemysłu chemicznego, rafinerii, szklarni, czy miejskich elektrociepłownie.
– Technologia USNC (MMR) umożliwia projektowanie ultra bezpiecznych reaktorów jądrowych. Reaktory nie wymagają chłodzenia wodą. W przypadku stosowania technologii projektowej USNC, tak zwane „stopienie” rdzenia reaktora jest niemożliwe – informuje Termo2Power w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas