Facebook

Grodno rosło jak cała branża dystrybucyjna

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/19 (kwiecień grudzień 2018) skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 368,6 mln zł i były wyższe rok do roku o 12,7%%. Grupa rosła więc w podobnym tempie jak cała branża dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Z danych SHE wynika bowiem, że od kwietnia do grudnia 2018 rynek hurtowy zwiększył obroty rok do roku o 13%.

Wzrost sprzedaży grupy Grodno był efektem stałego rozwoju działalności, w tym rozbudowy oferty produktowej i usługowej, a także konsolidacji danych spółek zależnych. Wpływ na sprzedaż miała również dobra koniunktura w branży budowlanej w całym 2018 roku, której utrzymanie się powinno korzystnie wpływać na sprzedaż grupy również w przyszłych okresach.

Skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 6,9 mln zł i był niższy o 9%. Wpływ na to miały głównie koszty poniesione w trzecim kwartale roku obrotowego 2018/19 (październik-grudzień) w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.

Zgodnie z realizowaną strategią, Grodno koncentruje się obecnie na zwiększaniu udziałów w rynku, co przekłada się na wysoki wzrost przychodów, jednak może mieć tymczasowy wpływ na marże i generować koszty związane z rozwojem. Ważnym wydarzeniem wpisującym się w działania skupione na zwiększaniu udziałów rynkowych był zakup spółki Magma, zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

– Jest to już ósme i największe do tej pory przejęcie w historii Grupy Grodno, w tym trzecia duża akwizycja firmy sieciowej. Podmiot ten prowadzi sieć ośmiu dobrze prosperujących hurtowni elektrotechnicznych, których włączenie do grupy oznacza istotne umocnienie naszej pozycji rynkowej pod kątem przychodów, a także wzrost naszej ogólnopolskiej sieci sprzedaży do 83 oddziałów. Obecnie trwają prace związane z integracją Magmy wewnątrz grupy, a jako że mamy w tym obszarze już duże doświadczenie, spodziewamy się, że proces ten przebiegnie bez komplikacji – informuje Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

W najbliższych czasie Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-2020, zakładającą m.in. dalszą rozbudowę grupy i konsolidację rynku, rozwój oferty specjalistycznych usług i asortymentu, zwiększanie sprzedaży w Internecie (B2B + B2C), a także budowę kompetencji w perspektywicznych obszarach automatyki budynkowej, przetwarzania danych i cyfryzacji.

Do tej pory z sukcesem realizowaliśmy nasze założenia strategiczne i m.in. dzięki temu oczekujemy, że bieżący rok obrotowy będzie jednym z najlepszych w historii Grodna – podsumowuje prezes.Grodno

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas