Facebook

Zysk Relpolu wyższy o połowę

Według wstępnych danych, Relpol w ubiegłym roku zanotował wzrost przychodów o prawie 10%, natomiast zysk netto spółki zwiększył się o blisko połowę. Wyniki finansowe dla całej grupy kapitałowej będą znane 25 kwietnia wraz publikacją skonsolidowanego raportu rocznego.

126,8 mln zł – tyle według wstępnych szacunków wyniosły przychody Relpolu w ubiegłym roku. W porównaniu z 115,3 mln zł w roku 2017 oznacza to wzrost o 9,8%. Około 69% procent obrotów przypadło na eksport, a pozostałe 31% na rynek polski. W kraju obroty zwiększyły się o 10,7%, a zagranicą o 9,4%.

Zdecydowanie mocniej niż sprzedaż wzrósł zysk netto producenta przekaźników elektromagnetycznych. Spółka w 2018 roku zarobiła na czysto 9 mln zł wobec 6,05 mln zł rok wcześniej. Rentowność netto Relpolu poprawiła się o 1,9 punktu procentowego – z 5,2% do 7,1%.

– Zakończył się kolejny, dobry rok działalności spółki. przychody osiągnięte w 2018 roku były o 10% wyższe od przychodów z roku 2017 i był to kolejny rok z przychodami wyższymi od roku poprzedniego. Wynikał on zarówno z przyjętej strategii rozwoju, jak i sprzyjającego rynku. Wzrost przychodów rozłożył się proporcjonalnie, zarówno w kraju jak i w eksporcie. Sam czwarty kwartał 2018 pod względem przychodów ze sprzedaży był o 16% wyższy od czwartego kwartału 2017 roku. wysoki poziom przychodów pozwolił spółce wypracować 9 mln zł zysku netto, tj. o 49% więcej niż w roku 2017. Poprawiły się marże na sprzedaży i marża netto – informuje zarząd Relpolu w komentarzu do wyników.

Wstępne dane finansowe dotyczą tylko Relpolu, a nie całej grupy kapitałowej. Na obecną chwilę spółka nie posiada jeszcze wyników podmiotów zależnych, jednak największy wpływ na osiągane rezultaty ma spółka matka. Po trzech kwartałach 2018 roku jej przychody stanowiły 93% obrotów grupy, a w przypadku zysku netto udział ten był jeszcze większy. Ostateczne dane finansowe, zarówno dla spółki matki, jak i całej grupy kapitałowej będą znane 25 kwietnia, kiedy to zaplanowano publikację raportów rocznych – jednostkowego i skonsolidowanego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas