Facebook

Apator liczy na dalszy wzrost obrotów i zysku

Grupa Apator prognozuje, że w tym roku jej przychody wyniosą 880 mln zł – 920 mln zł, natomiast zysk netto osiągnie poziom 72 mln zł – 75 mln zł. W porównaniu z ubiegłorocznymi rezultatami to 4,1% – 8,9% więcej w przypadku obrotów i 1,4% – 5,6% więcej jeśli chodzi o wynik netto.

Grupa zakłada, że główne wzrosty przychodów nastąpią w segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej. Apator spodziewa się także poprawy wyników w spółkach zależnych Apator Rector i Apator Elkomtech oraz przewiduje istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dla opracowania prognozy przyjęto średnie kursy walutowe: 4,2 zł/euro, 3,6 zł/USD i 4,8 zł/GBP.

W 2018 roku Grupa Apator wypracowała 844,9 mln zł obrotów (spadek o 6,8% w porównaniu do roku 2017) i zarobiła na czysto 71,3 mln zł (wzrost o 62,4%). Sprzedaż krajowa stanowiła 55% obrotów a eksport 45%. Największymi zagranicznymi rynkami zbytu Apatora w ubiegłym roku były Wielka Brytania (17% udziału w eksporcie), Holandia, (12%), Czechy i Niemcy (po 8%) oraz Rosja (7%). Nakłady inwestycyjne Grupy Apator wyniosły w ubiegłym roku 47,7 mln zł, podczas gdy w tym roku Capex ma być dwukrotnie większy i wynieść 96 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas