Facebook

Energa szuka wykonawcy bloku w Grudziądzu

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest budowa nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450-750 MWe wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą.

Nowe źródło wytwórcze zostanie wykonane, jako jednostka z turbiną gazową opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Zamówienie będzie realizowane w formule „pod klucz”, tj. obejmie uzyskanie koniecznych decyzji, zaprojektowanie, dostawę, budowę, szkolenie personelu, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz długoterminowy serwis bloku. Szacowany okres realizacji zamówienia wynosi 156 miesięcy, przy czym okres ten obejmuje budowę bloku planowaną na 36 miesięcy oraz dziesięcioletnią umowę serwisową.

Postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Firmy zainteresowane realizacją elektrowni CCGT Grudziądz mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 24 kwietnia.

Zakłada się, że do dalszego udziału w postępowaniu zostanie dopuszczonych nie więcej niż pięciu oferentów. Dialog konkurencyjny odbędzie się w trzecim kwartale tego roku. Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu, zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2020 roku. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę.

Projekt elektrowni CCGT Grudziądz był przygotowywany do realizacji w Grupie Energa i jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Inwestor posiada komplet zgód administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W poprzednich latach odbyło się postępowanie na wybór generalnego wykonawcy bloku, jednakże zostało ono umorzone.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas