Facebook

Zysk netto Grupy Tauron spadł o 85%

W 2018 roku przychody Grupy Tauron wyniosły 18,1 mld zł i były o 4% wyższe niż rok wcześniej. Istotny wpływ na poziom obrotów miały wyższe o 15% przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz 44%wzrost przychodów ze sprzedaży gazu.

Zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 205 mln zł i był aż o 85% niższy. Jak tłumaczy Tauron, spadek ten był głównie spowodowany ujęciem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w wysokości 855 mln zł. Wartość ta wynika z ujęcia odpisów aktualizujących w segmentach: Wytwarzanie i Wydobycie oraz z rozwiązania części utworzonych wcześniej odpisów związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii.

Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w ubiegłym roku wyniosły 3,7 mld zł i były wyższe o 6% w porównaniu z wydatkami poniesionymi w roku 2017. Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja i Wydobycie. W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 2 mld zł, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (1,1 mld zł) oraz budowę nowych przyłączy (676 mln zł). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (1,3 mld zł) były przeznaczone głównie na budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas