Facebook

LG Chem nawiązuje współpracę z Politechniką Śląską

LG Chem wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. Dysponując dwoma zakładami produkcyjnymi na terenie Dolnego Śląska firma poszukuje partnerów, dzięki którym będzie w stanie kontynuować rozwój zarówno ilościowy jak i jakościowy. Jednym z działań w tym kierunku jest podpisane porozumienie z Politechniką Śląską.

Umowę o współpracy zawarto 28 maja. Sygnatariuszami porozumienia byli prezes zarządu LG Chem Wrocław Energy Seungse Chang oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

W ramach porozumienia, firma LG Chem Wrocław Energy zobowiązała się m.in. do przedstawiania listy proponowanych tematów prac dyplomowych do wykorzystania przez studentów uczelni, umożliwiania odbywania praktyk dyplomowych studentom Politechniki Śląskiej podejmującym pracę dyplomową na tematy wskazane przez tę firmę, realizowania staży studenckich trwających co najmniej miesiąc, na które przyjmowani będą studenci lub absolwenci, którzy nie podjęli jeszcze pracy. Jednym z punktów porozumienia jest także możliwość sponsorowania w miarę możliwości przedsięwzięć podnoszących jakość kształcenia i badań naukowych w zakresie będącym w obszarze zainteresowań firmy.

Politechnika Śląska z kolei będzie m.in. uwzględniać w tematach prac dyplomowych zagadnienia zgłaszane przez drugą stronę porozumienia i będzie udostępniać prace dyplomowe za zgodą ich autorów. Pracownicy uczelni będą natomiast współuczestniczyć w wybranych pracach badawczych.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Śląskiej oraz potencjału i pozycji firmy LG Chem dla dalszych działań służących dobru stron i rozwojowi regionu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas