Facebook

Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy 12,5 mln zł

Tauron Ciepło domaga się od Elektrobudowy obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Ponadto skierował do spółki wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, jak również informację, iż brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem działań związanych ze skorzystaniem z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku.

Zdaniem Elektrobudowy oczekiwania Tauron Ciepło nie znajdują uzasadnienia merytorycznego, stanowią działanie mogące rażąco zaszkodzić spółce i stanowiłyby nadużycie udzielonej gwarancji bankowej. W razie podjęcia przez Tauron Ciepło działań nadużywających gwarancję bankową, Elektrobudowa podejmie wszelkie działania celem zabezpieczenia lub dochodzenia swoich roszczeń.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas