Facebook

Gdańskie Dni Elektryki 2019

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk kolejny raz zorganizowało Gdańskie Dni Elektryki. GDE po raz pierwszy odbyły się na wiosnę, czyli w dniach 9-10 maja 2019 r. Zmianie daty towarzyszyła również nowa, odświeżona odsłona wydarzenia ze stałym elementem, jakim jest konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom związanym z elektroenergetyką. GDE miały miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej oraz w Hotelu Almond Gdańsk.

W tegorocznej edycji tematyka prelekcji powstała przy współpracy z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Energa Invest oraz Politechniką Gdańską. Sponsorami i partnerami wydarzenia były firmy: Siemens Sp. z o.o., Ormazabal Polska, Elfeko S.A., SPIE S.A., PGE Energia Ciepła S.A., Grupa Lotos S.A, Fundacja Energa. W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób.

Głównego dnia GDE odbyła się konferencja elektroenergetyczna, której tematem były „Nowoczesne technologie w stacjach i liniach elektroenergetycznych”. Zagadnienia obejmowały ważne aspekty rozwoju oraz aktualne problemy w dziedzinie elektroenergetyki. Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili przedstawiciele firm sponsorskich, partnerzy oraz prelegenci z Politechniki Gdańskiej i innych uczelni technicznych w kraju. Konferencja stanowiła idealną okazję do rozmów z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz branżowego. Następnego dnia zorganizowane zostało seminarium techniczne dla zaproszonych gości w hotelu, dotyczące zagadnień technicznych związanych z projektowaniem i rozwojem sieci elektroenergetycznych. Najlepsze zgłoszone referaty naukowe zostały opublikowane w Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 64.

Równolegle z konferencją odbywały się Targi Branżowe, które stanowiły bardzo dobrą okazję do zaprezentowania i zaoferowania swojego produktu, ale także przedstawienia firmy oraz zacieśnienia relacji pomiędzy wystawcami.

Podczas tegorocznych Gdańskich Dni Elektryki odbył się również zjazd Rady Prezesów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uczestniczyło w nim ponad 40 prezesów z całej Polski oraz prezes Stowarzyszenia – Piotr Szymczak. Obrady dotyczyły aktualnych spraw z działalności stowarzyszenia.

Uroczyste zakończenie głównego dnia stanowił bankiet branżowy dla przedstawicieli środowiska nauki, przemysłu i biznesu. Umożliwił on kontynuację rozmów na tematy rozpoczęte w ciągu dnia.
www.gde.sep.gda.pl

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas