Facebook

PSE zmienia nazwę i wyznacza nowe cele

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, założonego w 2007 r. przez prezesów największych firm elektroinstalacyjnych, podczas Walnego Zebrania w czerwcu 2019 r. zdecydowali o zmianie nazwy i celów statutowych. Obecnie pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej (PSBE) organizacja planuje dotrzeć za pomocą kampanii informacyjnej ze swoją nową misją i programem działania do wszystkich uczestników rynku.

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku rysuje przed branżą wizję niezbędnej i wymagającej transformacji w kierunku niskoemisyjności, innowacyjności, większego rozproszenia, dywersyfikacji źródeł energii oraz stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na węglu. W obliczu wyzwań jakie stoją przed polską energetyką podjęliśmy decyzję jako Stowarzyszenie o budowaniu silnej i szerokiej organizacji gotowej do roli lidera przemian, która reprezentuje polskie firmy i jest ekspertem w debacie nad przyszłym kształtem rynku – mówi Jacek Stankiewicz, prezes PSBE.

Stowarzyszenie w zmienionej formule zamierza skutecznie reprezentować branżę przed organami administracji państwowej i samorządowej, biorąc udział m.in. w opiniowaniu istotnych projektów aktów prawnych, prezentowaniu propozycji rozwiązań czy zgłaszaniu problemów, z jakimi borykają się firmy z branży. PSBE planuje rozpoczęcie programu ścisłej współpracy z innymi organizacjami branżowymi, a także uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii na rynku. Ważnym elementem działalności organizacji będzie również prowadzenie badań rynku elektroenergetycznego oraz organizacja debat i specjalistycznych szkoleń branżowych. Podczas wrześniowych targów energetycznych w Bielsku-Białej Stowarzyszenie zamierza przedstawić swój pomysł na konsolidację branży wokół idei sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wybór targów ENERGETAB jako miejsca inauguracji naszego Stowarzyszenia w nowej formule był naturalny, ponieważ jest to jedno z ważniejszych miejsc, gdzie można ocenić kondycję polskiej elektroenergetyki. W związku z tym w imieniu swoim i członków Stowarzyszenia serdecznie zapraszam uczestników Targów Energetab na organizowaną przez nas debatę „Liderzy czy statyści? Jaką rolę w transformacji energetycznej odegrają polskie firmy.” Spotkanie odbędzie się w drugi dzień targowy 18 września, w godzinach 10.00-12.00. Po więcej szczegółów odsyłam Państwa na naszą stronę internetową – mówi Wojciech Sidziński, wiceprezes PSBE.

Członkami Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej są przedstawiciele firm z sektora elektroenergetycznego wspieranych przez kilkanaście spółek kapitałowych, których łączne przychody za rok 2017 wyniosły ponad 2,5 mld zł, przy zatrudnieniu ponad 6,5 tys. pracowników.

https://psbe.org.pl

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas