Facebook

ZRE Gdańsk zmodernizuje hydroelektrownię za 183 mln zł

ZRE Gdańsk jako generalny wykonawca podpisało z PGE Energia Odnawialna umowę na modernizację „pod klucz” Elektrowni Wodnej Dębe, zlokalizowanej na rzece Narwi. Wartość kontraktu wynosi 183,2 mln zł brutto. Umowa realizowana będzie w latach 2019-2022.

Efektem prac modernizacyjnych ma być gruntowna modernizacja całej elektrowni, w tym czterech hydrozespołów Kaplana o średnicy 4,8 metra. W efekcie modernizacji, oczekiwane jest przedłużenie okresu eksploatacji o kolejne kilkadziesiąt lat, zastosowanie rozwiązań proekologicznych oraz wzrost produkcji energii elektrycznej o około 17% w porównaniu do stanu przed modernizacją.

Elektrownia Wodna Dębe zlokalizowana jest na rzece Narew, w pobliżu miejscowości Zegrze koło Warszawy. Elektrownia pracuje nieprzerwanie od momentu uruchomienia w 1963 roku. Obiekt jest wyposażony w cztery hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m, pracujące z mocą 5 MW każdy, przy spadzie znamionowym wynoszącym 5,7 metra. Łączny przełyk instalowany elektrowni wynosi 428 m3/s, łączna moc zainstalowana to 20 MW.

W zakresie modernizacji przewidziana jest wymiana wszystkich turbin, generatorów, układów regulacji i wzbudzenia, sytemu automatyki, a także instalacji elektrycznej i odwodnienia wraz z elementami wyposażenia takimi jak: pompy, zawory oraz zasuwy. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i automatyzacja produkcji ma przyczynić się do bezawaryjnej pracy i zwiększenia bezpieczeństwa elektrowni na kolejne kilkadziesiąt lat.

Jednym z kluczowych celów modernizacji jest także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne poprzez eliminację ropopochodnych środków smarnych w bezpośrednim kontakcie z wodą.
Posiadamy bardzo duże doświadczenie w tzw. układach bezsmarowych, od wielu lat działamy na bardzo rygorystycznym pod kątem środowiskowym rynku szwedzkim, gdzie tego typu rozwiązania są normą – przekonuje Piotr Zariczny, główny konstruktor ZRE Gdańsk.

ZRE Gdańsk
ZRE Gdańsk to polska firma istniejąca od 1933 roku, specjalizująca się w remontach i modernizacjach w energetyce wodnej i cieplnej. Firma działa zarówno w Polsce, jak również w Szwecji, Czarnogórze, Czechach i Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach ZRE Gdańsk brało udział w modernizacjach największych elektrowni wodnych w Europie m.in.: EW Żarnowiec, EW Żydowo, EW Dychów, EW Solina, EW Porąbka-Żar, EW Włocławek, EW Dlouhne-Strane (Czechy), EW Piva (Czarnogóra).

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas