Facebook

Ponad 0,5 mld zł obrotów TIM-u po ośmiu miesiącach

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u w okresie styczeń-sierpień 2019 wyniosły 515,7 mln zł, co oznacza poprawę rok do roku o 5,7%. W ubiegłym roku próg 0,5 mld zł spółce udało się przekroczyć miesiąc później – po wrześniu. Szacowana sprzedaż w kanale e-commerce po ośmiu miesiącach tego roku wyniosła 362,2 mln zł i była wyższa rok do roku o 4,3%.

Sam sierpień 2019 przyniósł delikatny spadek sprzedaży w TIM-ie – ogólnej o 1,3% do 63,5 mln zł, zaś w kanale online o 2,4% do 44,4 mln zł. Wpływ na to miała liczba dni wolnych w omawianym miesiącu.

Jeden dzień roboczy mniej niż rok wcześniej w połączeniu z długiem weekendem w połowie miesiąca sprawiły, że sierpień 2019 roku de facto przypomina pod względem obrotów analogiczny okres minionego roku. Z kalendarzem trudno wygrać, co nie znaczy, że po ośmiu miesiącach tego roku nie mam powodów do satysfakcji. Nasze skumulowane obroty już po sierpniu znacznie przekroczyły pół miliarda złotych. To najwcześniej w całej historii TIM-u. Pomyśleć, że zaledwie cztery lata temu, w 2015 roku, cieszyliśmy się, że ten próg osiągnęły nasze całoroczne przychody ze sprzedaży, które wyniosły wówczas 535,3 mln zł. To najlepiej pokazuje, jak wielką drogę przeszliśmy w ostatnim czasie. Przed nami najintensywniejsze miesiące w branży elektrotechnicznej, co napawa mnie dodatkowym optymizmem – podkreśla Krzysztof Folta, prezes TIM-u.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas