Facebook

Atrem ogranicza koszty stałe

W pierwszym półroczu Grupa Atrem zanotowała wzrost obrotów, ale powiększyła też stratę netto. Obecnie Atrem pracuje nad ograniczeniem kosztów stałych, w czym pomaga jej przynależność do Grupy Immobile.

Nieco ponad 61 mln zł wyniosły przychody Grupy Atrem po sześciu miesiącach tego roku, co wobec 57,3 mln zł przed rokiem oznacza wzrost o 6,4%. Pomimo wyższych obrotów grupa zanotowała większą stratę netto. W okresie styczeń-czerwiec 2019 wyniosła ona 4,25 mln zł wobec 2,41 mln zł rok wcześniej.

– W związku z powszechnie znaną sytuacją na rynku usług i dostaw w budownictwie (…) strata netto wynika głównie ze wzrostu kosztów usług i materiałów dotyczących części z realizowanych kontraktów. Ponadto istotny wpływ na wyniki mała również strata związana z utworzeniem odpisu na należności z tytułu utraty wartości w kwocie 936 tys. zł – tłumaczy Atrem w komunikacie.

Obecnie Grupa Atrem realizuje głęboki proces związany z restrukturyzacją kosztów ogólnego zarządu, związany z wejściem w struktury Grupy Immobile. Polega on na wykorzystaniu potencjału nowego właściciela w zakresie pełnienia funkcji tzw. Centrum Usług Wspólnych w obszarze HR, księgowości, marketingu i innych kosztów w obszarze administracji. Już w pierwszym półroczu 2019 koszty ogólnego zarządu spadły rok do roku o 300 tys. zł, a koszty sprzedaży o ponad 150 tys. zł. Kolejnym działaniem mającym spowodować obniżenie kosztów administracyjnych jest planowane wkrótce połączenie jednostki dominującej Atrem ze spółką zależną Contrast.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas