Facebook

Elektrotim pogłębia straty, ale liczy na poprawę

Grupa Elektrotim pierwsze półrocze zakończyła wzrostem sprzedaży, ale też dwukrotnie wyższą stratą niż przed rokiem. Władze wrocławskiej spółki liczą na poprawę wyników, m.in. ze względu na rosnący portfel zamówień i jego jakość.

Grupa Elektrotim miała po pierwszym półroczu 122,5 mln zł przychodów wobec blisko 113 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost obrotów nie przełożył się jednak na poprawę wyniku netto – wręcz przeciwnie. Po sześciu miesiącach skonsolidowana strata netto wyniosła 13,4 mln zł i była dwa razy większa niż rok wcześniej. Wówczas grupa była 6,5 mln zł pod kreską.
Na poziomie jednostkowym wrocławska firma wypracowała ponad 83 mln zł przychodów wobec 78,2 mln zł. Strata netto wyniosła 11,8 mln zł, podczas gdy po pierwszym półroczu 2018 spółka była 3,6 mln zł na minusie.

Władze Elektrotimu liczą, że w najbliższym czasie w grupie nastąpi poprawa wyników.
– Posiadany portfel zamówień i jego jakość uprawdopodobniają, w perspektywie najbliższych kwartałów, zdecydowane poprawienie wyników przez Grupę Kapitałową Elektrotim – czytamy w raporcie półrocznym.

Od 1 września 2018 do 30 sierpnia Elektrotim pozyskał zamówienia o wartości 243,5 mln zł, czyli o 31% większej rok do roku, a portfel zamówień według stanu na 1 września opiewał na 248,7 mln zł (+21,5%).

Spółka wskazuje na większą marżowość nowo pozyskiwanych zleceń.
– Średnia stopa marży na dzień 30 sierpnia 2019 roku z zamówień nowo pozyskanych wzrosła w stosunku do stanu na dzień 30 sierpnia 2018 roku o 10 punktów procentowych – informuje Elektrotim w raporcie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas