Facebook

Energa buduje farmę wiatrową na pokopalnianych terenach

Na terenach zrekultywowanych po kopalni węgla w Gminie Przykona Energa buduje nową farmę wiatrową o mocy 31 MW. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem. 3 września ukończono prace fundamentowe pod kolejny – siódmy generator. Inwestorem jest spółka Energa OZE, która będzie zarządzać wybudowaną farmą.

Budowana farma wiatrowa zlokalizowana jest w gminie Przykona, w powiecie tureckim. Znajduje się na terenach poeksploatacyjnych Kopalni Węgla Brunatnego Adamów. Dzięki inwestycji spółki Energa OZE (dawniej Energa Wytwarzanie) tereny poprzemysłowe zmienią się w obszar produkcji zielonej energii. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wejdzie dziewięć wiatrowych generatorów. Każdy będzie posiadać turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. W sumie moc zainstalowana nowej farmy będzie wynosić 31 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Ich dostawcą jest firma Vestas. Wysokość do piasty turbiny wyniesie 117 metrów, natomiast długość łopaty wynosi 63 metrów. W najwyższym punkcie, wiatraki osiągną wysokość około 180 metrów nad poziomem terenu.

Prace przy budowie FW Przykona przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. 3 września zakończono kolejny etap inwestycji – prace fundamentowe dla siódmego z dziewięciu wiatraków. Ze względu na specyficzne warunki geologiczne, związane z gruntem antropogenicznym, proces ten wymagał specjalnego podejścia zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Fundamenty zostały posadowione na specjalnych konstrukcjach wzmacniających podłoże tj. kolumnach DSM oraz KKS, zaprojektowanych indywidualnie dla każdego wiatraka, w zależności od warunków geologicznych. Na jeden fundament zużywa się około 540 m3 betonu oraz 70 ton stali zbrojeniowej.

Montaż kompletnych siłowni wiatrowych przewidziany jest na początku grudnia tego roku, a przeprowadzenie testów wraz z uruchomieniem rozpocznie się na początku 2020 roku. Zakończenie wszystkich prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie spodziewane jest w drugim kwartale 2020 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas