Facebook

Zarmen rezygnuje z dokapitalizowania Elektrobudowy

Zarmen nie dokapitalizuje Elektrobudowy – taką informację katowicka spółka przekazała kilka godzin po publikacji wyników za drugi kwartał. Obecnie objęciem akcji borykającej się z problemami firmy zainteresowany jest jeden potencjalny inwestor – giełdowa spółka Starhedge.

20 września Elektrobudowa otrzymała od Zarmenu pismo, w którym informuje on o odstąpieniu od dalszego udziału w procesie dokapitalizowania spółki. Oferta wiążąca z 13 września przestała być aktualna ze skutkiem natychmiastowym, a sam Zarmen wskazał, aby nie traktować go jako potencjalnego inwestora zainteresowanego objęciem emisji akcji serii F Elektrobudowy

Zgodnie ze złożoną 13 września ofertą, Zarmen był chętny objąć 10,5 mln akcji Elektrobudowy po 3 zł za sztukę. Tym samym, po przeprowadzeniu emisji, udział Zarmenu w kapitale Elektrobudowy wyniósłby około 65. Ponadto Zarmen zadeklarował udzielenie Elektrobudowie 30 mln zł kredytu kupieckiego na 90 dni, udzielenia poręczenia lub innej formy zabezpieczenia finansowego na okres restrukturyzacji finansowej oraz ewentualnie udzielenia pożyczki na okres wrzesień-listopad 2019.

104 mln zł straty netto w drugim kwartale

Pismo od Zarmenu Elektrobudowa otrzymała zaledwie kilka godzin po publikacji wyników finansowych za drugi kwartał, a te delikatnie mówiąc nie były najlepsze. W okresie tym spółka zanotowała bowiem 103,7 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 61,8 mln zł rok wcześniej. Przychody spadły do 121,2 mln zł ze 152,2 mln zł. W całym pierwszym półroczu strata netto wzrosła z 59,9 mln zł do 110,3 mln zł, zaś przychody zmalały z 301,3 do 256,4 mln zł.

Jedyny potencjalny inwestor

Po wycofaniu się Zarmenu, a wcześniej także PG Energy Capital Management, obecnie jedynym potencjalnym inwestorem pozostaje Starhedge, który 16 września złożył warunkową ofertę objęcia nie mniej niż 2,3 mln akcji Elektrobudowy po cenie 4,50 zł za sztukę. Warunkowa oferta Starhedge nieodwołalna jest do dnia 30 listopada, a spółka deklaruje gotowość objęcia 32,75% – 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy za 10,4 mln zł przy skierowaniu objęcia akcji serii F do jednego inwestora.

Starhedge to spółka notowana na GPW. Realizuje inwestycje w sektorze finansowym, technologicznym i nieruchomościowym, w tym inwestycje deweloperskie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas