Facebook

Energa zrealizowała inwestycje za 776 ml zł

Nakłady inwestycyjne Grupy Energa w pierwszym półroczu 2019 wyniosły 776 mln zł i były o 152 mln zł (24%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Prawie 648 mln zł przeznaczono na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja. Działania inwestycyjne obejmowały modernizację sieci elektroenergetycznej w celu dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej, a także rozbudowę sieci pod kątem przyłączania nowych odbiorców i wytwórców. Część nakładów została ponadto poniesiona na innowacyjne technologie i rozwiązania. Dodatkowo, w efekcie przeprowadzonych działań, w pierwszym półroczu tego roku przyłączono 27,4 tys. nowych odbiorców, wybudowano i zmodernizowano 1 939 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia oraz przyłączono do sieci 77 MW nowych odnawialnych źródeł energii.

Obecnie grupa ma już 41% udziału produkcji energii z OZE w całej produkcji własnej. W segmencie odnawialnych źródeł energii spółka realizuje m.in. budowę nowej Farmy Wiatrowej Przykona o mocy zainstalowanej 31 MW oraz średniej rocznej produkcji energii elektrycznej na poziomie 75 GWh. Dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą powstaje na obszarze 250 hektarów terenów rekultywowanych po kopalni węgla brunatnego. Energa prowadzi też budowę nowoczesnego magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Obiekt budowany w technologii hybrydowej powstaje w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra, niedaleko Pruszcza Gdańskiego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas