Facebook

Signify w Polsce przechodzi na OZE

Signify zawarło z Green Investment Group 10-letnią umowę VPPA (virtual power purchase agreement) na zakup energii z elektrowni wiatrowej w Kisielicach. Zielona energia zasili obiekty spółki w Polsce – cztery zakłady produkcyjne i kilka biur. Porozumienie z GIG jest istotnym krokiem w drodze do neutralności węglowej Signify. Obiekty w naszym kraju odpowiadają bowiem za 25% zużycia energii koncernu w skali całego globu.

Przez następne 10 lat firma Signify będzie kupować odnawialną energię na potrzeby swojej działalności w Polsce z farmy wiatrowej Green Investment Group (GIG) zlokalizowanej w Kisielicach. Farma wiatrowa Kisielice to elektrownia o mocy 42 MW znajdująca się województwie warmińsko-mazurskim, która została nabyta przez GIG w sierpniu. Działa od 2014 roku i składa się 21 turbin Enercon E82. Energia wiatrowa będzie zasilać cztery zakłady produkcyjne i kilka biur Signify na terenie Polski.

Umowa VPPA jest ważnym kamieniem milowym naszej podróży do neutralności węglowej w 2020 roku. Ma kluczowe znaczenie dla naszego 100-procentowego przejścia na energię odnawialną w przyszłym roku, a także dla transformacji energetycznej w Polsce – oznajmia Nicola Kimm, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i BHP w Signify.

Firma Signify szukała źródeł odnawialnej energii w Polsce, ponieważ jej tutejsza działalność odpowiada za 25% jej globalnego zużycia energii elektrycznej koncernu. Umowę, która jest pierwszym europejskim kontraktem VPPA firmy Signify, zawarto w wyniku przetargu. Green Investment Group wybrano ze względu na jej duże doświadczenie na rynku. Firma przygotowała i obecnie realizuje umowy w tej formule na ponad 1 GW OZE w całej Europie.

Mamy duże osiągnięcia w finansowaniu i realizowaniu tego rodzaju umów i cieszymy się, że mogliśmy pracować z Signify nad pierwszym takim projektem w Polsce – podkreśla Edward Northam, szef Green Investment Group Europe.

W procesie identyfikacji i wyboru projektu doradcą Signify była firma Schneider Electric Energy & Sustainability Services.
To pierwsza publicznie ogłoszona umowa VPPA w Polsce, wspierająca energię odnawialną na rynku, który jest zdominowany przez paliwa kopalne. Gratulujemy Signify konsekwentnego zaangażowania w redukcję śladu węglowego oraz dążenia do przyszłości opartej na energii odnawialnej – podsumowuje Philippe Diez, wiceprezes oddziału Schneider Electric Energy & Sustainability Services na region EMEA.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas