Facebook

Elektrobudowa rozmawia z wierzycielami

Elektrobudowa prowadzi intensywny proces rozmów ze swoimi wierzycielami, którego celem jest zawarcie porozumień ze wszystkimi podwykonawcami i dostawcami – regulujących sposób i terminy spłaty zobowiązań w najkrótszym możliwym okresie. Spółka w pierwszej dekadzie października zakończyła rundę negocjacji obejmujących już blisko 1/3 jej zobowiązań.

Uzgodnienie z wierzycielami zasad uregulowania naszych zobowiązań to bardzo ważny proces. Wiemy, że wielu kontrahentów może być zaniepokojonych opóźnieniami w płatnościach i przejściowo ograniczoną dostępnością przedstawicieli spółki, co jest spowodowane intensywną pracą zespołu nad restrukturyzacją finansową. Naszym zamiarem jest dotarcie do wszystkich wierzycieli w ciągu najbliższych tygodni – deklaruje Adam Świgulski, wiceprezes Elektrobudowy.

Podczas spotkań z wierzycielami katowicka spółka przedstawia i wyjaśnia dotychczasowe działania zarządu związane z restrukturyzacją finansową.

– Jesteśmy zbudowani faktem, że większość naszych kontrahentów wyraża zrozumienie wobec obecnej sytuacji spółki, chcą zawrzeć porozumienia co do spłat wierzytelności i kontynuować współpracę z Elektrobudową. Większość naszych dostawców i podwykonawców to nasi partnerzy od wielu lat i oni wierzą w spółkę. Jesteśmy przekonani, że dzięki ich wsparciu i zrozumieniu, będziemy mogli wkrótce z sukcesem zakończyć proces restrukturyzacyjny – dodaje wiceprezes.

Elektrobudowa prowadzi intensywne działania restrukturyzacji finansowej, której celem jest zwiększenie płynności finansowej, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami, doprowadzenie do jak najszybszego uregulowania wszystkich należności wobec spółki i docelowo zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień oraz źródeł jego finansowania. Kluczowy element tego procesu stanowi ustalenie z instytucjami finansującymi umowy restrukturyzującej finansowanie. Prace nad tą umową znajdują się obecnie w końcowej fazie, a o ich postępie spółka na bieżąco informuje rynek. Obok umowy regulującej zasady krótko- i długoterminowego finansowania Elektrobudowa koncentruje się na pozyskaniu dodatkowego kapitału z emisji akcji. 4 października spółka rozpoczęła proces emisji akcji serii F oraz pracuje równolegle nad dodatkowym finansowaniem, rozważa m.in. emisję obligacji. Intencją Elektrobudowy pozostaje przeprowadzenie tych działań w najkrótszym możliwym terminie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas