Facebook

MWiK w Koszalinie zbuduje farmę PV o mocy 1 MW

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie zbudują dużą elektrownie fotowoltaiczną. Energia z farmy PV zostanie wykorzystana przez spółkę do zasilania obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków.

Pod koniec października Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie wybrały firmę, która ma wybudować farmę fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie. Instalacja o mocy blisko 1 MW (0,95MW) zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i sfinansowana ze środków własnych MWiK.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni fotowoltaicznej. Instalacja będzie wprowadzać energię elektryczną do wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków i będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni. Szacuje się, że w skali roku elektrownia ma generować co najmniej 762,251 MWh energii

Inwestycje zrealizuje polsko-węgierskie konsorcjum firm: RenCraft z Bydgoszczy i Photon Energy Group z siedzibą w Budapeszcie. Wartość kontraktu opiewa na 4,14 mln zł brutto (3,37 mln zł netto). Zgodnie z harmonogramem prac, na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych wykonawca ma cztery miesiące od dnia podpisania umowy. Na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej konsorcjum ma trzy miesiące od daty uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizacje robót.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas