Facebook

Apator zaktualizował tegoroczną prognozę

Apator nieznacznie obniżył tegoroczne prognozy – zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku netto. Spółka podjęła także decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z tegorocznego zysku. Do akcjonariuszy pod koniec tego roku trafi blisko 15 mln zł.

Apator dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok. Zgodnie z nowymi założeniami tegoroczne skonsolidowane przychody powinny wynieść 877 mln zł, a zysk netto grupy ma zamknąć się w kwocie 67 mln zł.
 – Na osiągnięcie powyższych wyników finansowych główny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – podał Apator w komunikacie.

Najnowsze szacunki grupy są nieco niższe, niż prognozy jakie Apator ogłosił na początku marca. Wówczas spółka prognozowała wypracowanie skonsolidowanych obrotów w zakresie 880-920 mln zł i 72-75 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Apator poinformował także, że zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję, czyli łącznie 14,8 mln zł.
– Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator w dniu 5 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku – czytamy w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas