Facebook

LUG ze stratą i spadkiem obrotów

Grupa LUG w trzecim kwartale zanotowała spadek sprzedaży o 13% do 37,3 mln zł i miała 0,7 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej. Jako powód słabszych wyników spółka podaje pogarszającą się koniunkturę w Polsce, od której producent chce się mocniej uniezależnić, intensyfikując sprzedaż zagraniczną.

LUG przedstawił szacunkowe dane finansowe po trzech kwartałach. Sprzedaż w tym czasie wyniosła 120,15 mln zł i była tylko nieznacznie wyższa niż przed rokiem – o 0,5%. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 37,34 mln zł, notując spadek o 13%.

– Na ujemną dynamikę przychodów w trzecim kwartale bieżącego roku wpłynęła bardzo słaba koniunktura gospodarcza na rynku polskim, która zablokowała pozytywny wpływ sezonowości branży oświetleniowej na wyniki Grupy LUG. Emitent doświadczył w trzecim kwartale dalszych, nawarstwiających się przesunięć realizacji projektów, a także nieustannego zmniejszania liczby przetargów publicznych na roboty budowlane w Polsce – informuje spółka w komunikacie.

W okresie lipiec – wrzesień bieżącego roku Grupa LUG odnotowała stratę netto w wysokości 0,73 mln zł, natomiast wynik netto w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł -1,48 mln zł. Dla porównania trzeci kwartał ubiegłego roku grupa zamknęła zyskiem netto w wysokości 2,44 mln zł, a narastająco po dziewięciu miesiącach 2018 zarobiła na czysto ponad 5 mln zł.

Jak informuje LUG, w omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek grupy ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych oraz kontraktów długoterminowych. Strategicznym kierunkiem rozwoju jest internacjonalizacja biznesu i rozwój na rynkach międzynarodowych. Dodatkowym czynnikiem wspierającym decyzję o rozwoju na rynkach zagranicznych jest niezmiennie pogarszająca się koniunktura w krajowym przemyśle i bardzo słabe odczyty istotnych wskaźników ekonomicznych, w tym polski PMI na najniższym poziomie od 2009 roku.

W obliczu niniejszej sytuacji oraz narastającej presji cenowej LUG podjął na przestrzeni drugiego i trzeciego kwartału tego roku zwiększoną aktywność w zakresie rozwoju rynków eksportowych, zmierzając w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury. W efekcie podjętych działań struktura przychodów ze sprzedaży grupy w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy 2019 roku uległa zmianie na rzecz przychodów realizowanych na rynkach zagranicznych, które stanowią 62% całkowitych przychodów ze sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej udział eksportu był na poziomie 49,5%.

– Udział przychodów realizowanych za granicą wzrósł więc w ujęciu rok do roku 12,5 punktu procentowego, co jest zgodne z jednym z celów wskazanych w Strategicznych Kierunkach Rozwoju (osiągnięcie 75-procentowego udziału przychodów eksportowych w perspektywie do 2021 roku) – czytamy w komunikacie LUG-u.

Równolegle zarząd spółki pracuje nad wdrożeniem programu optymalizacji procesów wewnętrznych, który zwiększy efektywność organizacji w kolejnych kwartałach.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas