Facebook

Mocne wzrosty sprzedaży Grodna

Według wstępnych szacunków, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 (od 1 kwietnia do 30 września 2019) skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 291,4 mln zł, co wobec 236,7 mln zł rok wcześniej oznacza wzrost o 23%. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,8 mln zł i był wyższy o 29%. Na poziomie jednostkowym Grodno osiągnęło sprzedaż w wysokości 270,4 mln zł (+20%), natomiast zysk netto był na poziomie 1,4 mln zł (-13%).

– Wzrost skonsolidowanych przychodów i wyników w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 był rezultatem rozwoju sieci sprzedaży grupy, w tym konsolidacji danych finansowych spółki zależnej Magma – informuje Grodno w komunikacie.

Na wzrost sprzedaży grupy i spółki wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej, a także korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej w analizowanym okresie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas