Facebook

Elektrobudowa z tymczasowym nadzorcą sądowym

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 10 grudnia postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał go do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego katowickiej spółki. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela – spółki Technik Polska, którego wierzytelność wobec Elektrobudowy ma charakter sporny.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jednym z instrumentów dostępnych sądowi w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki, przy czym nie przesądza to o zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, nie stanowi potwierdzania roszczeń wierzyciela przez sąd, ani nie jest tożsame z ogłoszeniem upadłości spółki. Sąd nie odniósł się jeszcze do stanowiska Elektrobudowy w sprawie spornego charakteru wierzytelności oraz zarzutów wobec działań wierzyciela, w tym zarzutu złożenia wniosku w złej wierze. Elektrobudowa oczekuje oddalenia wniosku przez sąd.

Roszczenie Technik Polska związane jest z realizacją projektu Metatezy i wynosi około 0,9 mln zł (przedmiotowa płatność nie została przez spółkę dokonana chociaż, co istotne, mogłaby być uregulowana, o ile byłaby należna i wymagalna), zaś kwota roszczeń Elektrobudowy dotychczas zgłoszonych wobec Technik Polska wynosi około 3,3 mln zł.
Spółka złożyła wobec Technik Polska oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, jednak Technik Polska nie uznaje skuteczności takiego potrącenia. Obie spółki znajdują się w długotrwałym sporze dotyczącym wzajemnych roszczeń – informuje Elektrobudowa w komunikacie.

W ocenie Elektrobudowy sprawia to, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez Technik Polska jest działaniem w złej wierze, mającym na celu wymuszenie płatności spornej wierzytelności.

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego wiąże się z koniecznością uzyskiwania przez zarząd Elektrobudowy jego zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną spółki oraz możliwości podejmowania przez zarząd bieżących czynności, w tym kontynuacji procesu restrukturyzacyjnego.

– Elektrobudowa będzie kontynuować wszelkie dotychczasowe działania zmierzające do naprawy sytuacji finansowej. Celem spółki pozostaje jak najszybsze odzyskanie możliwości korzystania z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz pozyskanie finansowania w formie dłużnej i poprzez dokapitalizowanie zgodnie z wcześniejszymi założeniami, co umożliwi odbudowę portfela zamówień oraz pełną spłatę zobowiązań spółki wobec jej wszystkich kontrahentów w najkrótszym możliwym terminie – czytamy w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas