Facebook

Dwucyfrowe wzrosty obrotów i zysku Grodna

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/20 przychody Grupy Grodno wzrosły o 23%, natomiast zysk netto zwiększył się o 29%. To najlepsze pierwsze półrocze w historii firmy. Plany na kolejne kwartały to dalsza realizacja strategii na lata 2017-2020.

291,4 mln zł wyniosły przychody Grupy Grodno w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/20 (od 1 kwietnia do 30 września). To o 23% więcej niż rok wcześniej. Wzrost to w dużej mierze efekt konsolidacji danych spółki zależnej Magma, przejętej w grudniu 2018 roku. Samo Grodno jednostkowo wykazało wzrost przychodów o 20% (do 270,3 mln zł), który zawdzięcza konsekwentnej rozbudowie oferty produktowej i usługowej, a także utrzymującej się w analizowanym okresie korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej.

Duży wzrost wyniku netto grupy

Wzrost sprzedaży Grupy umożliwił poprawę pozycji wynikowych. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/20 zysk operacyjny wzrósł o 33% do 4,2 mln zł, natomiast zysk netto o 29% do 2,4 mln zł. Na poziomie jednostkowym Grodno odnotowało spadek wyniku netto o 13% (z 1,6 mln zł do 1,4 mln zł), co było rezultatem przede wszystkim wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych (i zaksięgowania w tej pozycji nieściągalnych należności).
– Bardzo dobrze oceniam pierwsze półrocze. Wzrost grupy jest rezultatem konsekwentnej realizacji strategii, której bardzo istotnym elementem są udane akwizycje. Na ostatnie wyniki duży wpływ miała konsolidacja danych finansowych sieci hurtowni Magma, którą zakupiliśmy blisko rok temu, a w ostatnich miesiącach dużo uwagi poświęciliśmy jej integracji w naszych strukturach. Zauważam, że po każdym kolejnym naszym przejęciu proces ten przebiega sprawniej, a że była to nasza ósma akwizycja – mamy w tym zakresie już naprawdę duże kompetencje – oznajmia Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Dalsza realizacja strategii

W planach grupy na kolejne kwartały jest dalsza realizacja strategii na lata 2017-20, zakładającej kontynuowanie rozwoju ogólnopolskiej sieci sprzedaży, a także poszerzanie oferty asortymentowej i kompleksowych usług inżynieryjnych.
– Stale pracujemy nad naszą ofertą i elastycznie reagujemy na zmiany i trendy rynkowe. Obecnie bardzo duży potencjał dostrzegamy m. in. w fotowoltaice i oświetleniu LED, dlatego zakładamy istotny wzrost znaczenia tych obszarów w naszych skonsolidowanych przychodach w horyzoncie czasowym obecnie realizowanej strategii. Generalnie, obserwując rynek i analizując sygnały płynące od naszych klientów, oczekuję że obecny rok obrotowy będzie bardzo udany dla całej Grupy Grodno – podsumowuje Andrzej Jurczak.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas