Facebook

PSE podpisały umowy na realizację usług DSR w 2020 roku

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok.
Dla okresu letniego, obejmującego czas od 1 kwietnia do 30 września 2020 roku pozyskano łącznie od 683,7 MW do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy obejmujący czas od 1 lutego do 31 marca oraz od 1 października do 30 listopada 2020 roku zakontraktowano 612 MW mocy gwarantowanej. O tyle będzie można zredukować pobór z sieci na polecenie operatora systemu przesyłowego.

PSE zawarły umowy dla obydwu okresów z sześcioma firmami: ArcelorMittal Warszawa, CMC Poland, Enel X Polska, Enspiron, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Polska Energia.

– Program Gwarantowany w okresie letnim będzie realizowany na terenie całego kraju z wyłączeniem pięciu niewielkich obszarów, dla których umowy zostały podpisane wcześniej. Program Gwarantowany w okresie zimowym obejmuje całą Polskę – informują PSE w komunikacie.

Usługi DSR to usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego polegające na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Dzięki pozyskaniu wykonawców tych usług zwiększy się pewność zasilania odbiorców i wzrośnie możliwość uniknięcia ewentualnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (stopnie zasilania) w sytuacjach niedoboru mocy w systemie. Ponadto, podmioty świadczący usługę DSR zyskały możliwość uzyskania dodatkowych przychodów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas