Facebook

Holduct przejmie RUE RZN

Należące do Grupy Zarmen spółki Holduct z Mysłowic i RUE-RZN z Rybnika zostaną połączone w jeden podmiot. Fuzja odbędzie się poprzez przejęcie rybnickiego przedsiębiorstwa przez mysłowicką spółkę.

Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania grupy, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Zarmen.

Spółka Holduct zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem szynoprzewodów dużej mocy średniego i niskiego napięcia. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1988 roku, w Grupie Zarmen jest od października ubiegłego roku.

RUE-RZN powstała w wyniku połączenia spółek RUE z Rybnickimi Zakładami Naprawczymi. Firma specjalizuje się w kompleksowych pracach w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i energetycznych, systemów sterowania, automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych specjalnych robót ogólnotechnicznych. Głównymi odbiorcami są klienci z takich branż jak: energetyka, hutnictwo, koksownictwo, górnictwo oraz przemysł chemiczny.

Połączenie spółek Holduct oraz RUE-RZN ma skutkować efektywniejszym wykorzystaniem potencjału połączonych spółek oraz uzyskaniem efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym m.in.: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników, podniesienie poziomu prowadzonej działalności, lepszą kontrolę nad poziomem kosztów związanych z działalnością, zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności, wzmocnienie pozycji spółki przejmującej na rynku oraz zwiększenie jej efektywności ekonomicznej.

– Połączenie zapewni pożądaną koncentrację kapitału oraz pozwoli na stworzenie lepszej jakości usług, a także na przeciwdziałanie trudnościom natury organizacyjnej oraz ekonomicznej – informuje Grupa Zarmen w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas